Bergen Hypnose Det første steget er ditt, vi følger deg videre

Kontakt Oss

(+47) 959 46 475
Spørsmål er gratis
bergenhypnose@gmail.com

Åpningstider

Man – Fre: 08:00 – 16:00
Lør – Søn: Etter avtale
Annet etter avtale

Besøk Adr.

Strandgaten 59  4 etg.
5004 Bergen
Dør telefon A7

Hypnotisør Thomas Kristiansen

Etter å ha bistått et stort uttal mennesker i situasjoner som har vært viktige for disse å løse og ikke minst skape varige endringer, valgt jeg å begi meg inn på det dypeste sinnet.

Jeg har studert hypnose ved Banyan Hypnosis Center for Traning and Services Inc. Det er Cal Banyan som har laget utdanningen og den har ikke bare gitt meg utdanning i tradisjonell hypnose men også regresjonshypnose som for mange kan gi god virkning og gi positiv livsendring over tid.

Les mer om Bergen Hypnose

master1

Er hypnose farlig? Det er normalt å være skeptisk, men nei.

Regresjonsterapi Det hjelper å snakke om det

Det hjelper å snakke om det.” Du har helt sikkert hørt det før … Og du har sikkert hørt det så mange ganger at du er gått lei av uttrykket.
I de fleste former for terapi er det selve samtalen som er hovedverktøyet. Den grunnleggende idéen er at det hjelper å uttrykke de indre følelsene med ord istedenfor å «brenne» inne med de.

Med andre ord hjelper det å snakke om det, men hvorfor? Hva er de helbredende mekanismene som er på spill i samtaleterapi? 

Prøv å lytt til deg selv og ikke minst tørr å bli kjent med hvem du egentlig er. Hva er det du kaller «meg». Når du gjør det øver du deg på å se litt dypere inn i deg selv. Oppgaven er å observere seg selv, og da er det i sakens natur ”noe” som observerer, og noe som blir observert. Det som blir observert er alle de tingene du vet om deg selv – Jeg er pappa, mamma, lege, journalist, jeg veier så og så mye, har blondt hår, er ganske sosial, blir irritert hvis noe forsøker å kontrollere meg og så videre. Slike ting er noe man kan se ved seg selv, og de blir på sett og vis objekter for vårt observerende selv. Med andre ord er det ”Jeg” som observerer ”Meg”. I hverdagen vår tenker vi lite og ingenting om denne typen analyse og observasjoner. Men innen samtaleterapien er dette noe vi fokuserer på, enten det er en til en eller som parterapi.
Samtaleterapi er med å ”løsrive” oss fra mentale konstruksjoner i «Jeg» som vanskeliggjør selvrealisering. I en terapeutisk samtale om seg selv, blir du ofte bedt om beskrive «Jeg». For å gjøre det må en ta to skritt tilbake og se seg selv utenfra.

Mange av dagens samtaleterapeutiske metoder og andre selvutviklingsstrategier handler om selvobservasjon.

Bekymringer? På tide å bli kvitt dine bekymringer

coffee-bean-divider

Mange mennesker sliter daglig med psykiske lidelser, angst som er vanskelig for andre å se? Vi forstår at for de som opplever dette er det høyst alvorlig og ekte, men det finnes gode teknikker til å gi deg en ny bekymringsfri hverdag.

Vi kan hjelpe deg med: Bekymringer, Angst, Søvn problemer, Frykt, Fobier, Sinne, Sjaulsi, Avhengighet, Skam, Tristhet, Vekt utfordringer, Spenninger, Smerter, Selvbilde, Lærevansker, Konsentrasjonsutfordringer, Sex og Samliv m.m.

Røykeslutt Klart du kan slutte

coffee-bean-divider

Hvorfor er det så vanskelig å slutte å røyke, snuse eller slutte med røyketyggis, når du vet hvor helsefarlig det kan være.

Riskoen for å pådra oss helseplager som kan medføre tidlig død er stor, men likefullt røyker vi, hvorfor?
I Norge dør ca. 14 personer hver dag som konsekvens av bruk av tobakk. I tillegg regner man med at ca. 2 personer dør hver dag av skader påført en av passiv røyking. Hvorfor begynner likevel nye å røyke daglig?

Par terapi More lorum

coffee-bean-divider

Kontakt oss

(+47) 959 46 475
bergenhypnose@gmail.com

Åpningstider

Man – Fre: 08:00 – 16:00
Lør – Søn: Etter avtale
Annet etter avtale

Besøk adr.

Strandgaten 59  4 etg.
5004 Bergen
Dørtelefon A7