Journalføring

Alle sesjoner vil journalføres i henhold til vårt inntakskjema for behandling og videre vil det gjøres notater under og etter evt. påfølgende sesjoner.
De fleste sesjoner vil også tas opp enten i form av lydopptak og eller video. Våre klienter kan ikke reservere seg mot dette, dog er diss bare til bruk for journalføring og vil lagres på klientens digitale journal. Dette er en trygghet for klient og behandler slik at best mulig behandling og oppfølging vil kunne gjennomføres.

Alle opplysninger lagres digitalt iht. nye GDPR regulativer.