Hvordan gjøres behandlingen opp?

Alle sesjoner betales enten kontant eller med bankkort ved ankomst til behandlingssted.
Med andre ord betaler man før sesjonen starter.