Kan man bli avhengig av hypnose?

Nei, det er ikke mulig. Personen mottar forslag som igjen fanges opp i underbevisstheten slik at personen kan ta kontroll over sitt eget liv.