Alternativ behandling vs Lege

Eier av denne internettsiden er ikke lege, og kan etter lov om alternativ behandling ikke gi lovnad om bedring eller helbredelse av noen sykdom eller lidelse, psykisk eller somatisk. Imidlertid tilbyr vi veiledning i og ved bruk av hypnose og selvhypnose.