Litt om og noe av det vi kan hjelpe deg med

Hypnoterapi

Regresjonsterapi

Samtaleterapi

Generell bekymring, utilpass i sosiale situasjoner, prestasjonsangst, m.m.
Flyskrekk, vannskrekk, høydeskrekk, fobi for inntekter og dyr, konfliktsky, frykt for å holde tale, mm.
Stress, konsentrasjonsproblemer, For mye å tenke på, Utsetter oppgaver, mm.
Får ikke sove, sover urolig, ubehagelige drømmer
Lærevansker, konsentrasjonsutfordringer
Kommunikasjonsutfordringer, problemer i sexlivet som ereksjons og orgasme utfordringer, mm.
Røyk, snus, nikotintyggegummi, usunne matvarer, rusmidler, spilleavhengighet, kleptomani, legemidler, søtt og salt, kaffe og te, mm.
Beslutningsvegring, interne konflikter og ødelegge for seg selv, Er jeg god nok? mm.
Feks. i mage, kjeve, nakke, rygg, skuldre, armer, bein, hodepine
Overspising, Småspising, Trøstespising
Nedstemthet, sorg eller mangel på livsglede

Hypnose (fra gresk hypnos, søvn) er en tilstand som er definert som sum av fem punkt i Rainville og Price (2003):

  1. Følelsen av mental avslapning. Ikke nødvendigvis fysisk avspenning
  2. Oppmerksomheten er fokusert og fiksert på ett eller noen få mål
  3. En redusert vurdering, monitorering og sensurering
  4. Endring i opplevelsen av tid og sted, og endret selvopplevelse
  5. Egne responser oppleves som automatiske, det vil si at de kommer uten en intensjon eller anstrengelse

I dag kan hypnotisk tilstand stadfestes ved hjelp av hjerneskanning hos kvalifisert helsepersonell.

Hypnotisering (å drive en person inn i en hypnose) blir brukt i hypnoterapi, og tilhører et fåtall av metoder innen psykoterapi som er vitenskapelig belagt og akseptert som effektive. 

pendulum-1533106

Litt historie

Hypnotisering har trolig blitt brukt tidlig i menneskehetens historie. Det finnes beretninger om kultiske handlinger i sjamanismen som absolutt har sammenheng med å drive folk inn i hypnose ved hjelp av selv- eller fremmedsuggesjon. Man kan derfor gå ut fra at hynose ble tilfeldig oppdaget, og har utgangspunkt i meditative og kultiske handlinger med et religiøst utgangspunkt. 

Vitenskapelig oppdagelse av hypnose begynte rundt 1770 av Franz Anton Mesmer (1734–1815). Han eksperimenterte med magneter, som han la på pasientene. Han kalte effekten ‘Magnetismus animalis’, og tilskrev magnetene den legende egenskapen. På grunn av Mesmers popularitet, kalte man denne forløperen til hypnose «mesmerisering», et uttrykk som fremdeles eksisterer i engelsk.

James Braid, skotsk lege, regnes som opphavsmannen til begrepet hypnose. Han forklarte hypnose som en innsnevring av bevisstheten og en sterk konsentrert oppmerksomhet, etter å ha observert at mennesker i denne tilstanden ikke ble påvirket av deres omgivelser. Han ga denne tilstanden av «nervesøvn» navnet hypnose etter den greske guden for søvn, Hypnos.

I det 19. århundre var Frankrike ledende innen hypnoseforskningen, med Nancyskolen (Ambroise-Auguste Liebeault, Hippolyte Bernheim) og Paris (Jean-Martin Charcot).

Sigmund Freud (1856–1939) ble oppmerksom på Mesmers eksperimenter da han i 1885 studerte under nevrologen Jean-Martin Charcot i Paris. Han begynte selv å bruke Mesmers metoder i behandlingen av sine pasienter, og dette ble senere utgangspunkt for studiene av hysteri. 

I den tyske tradisjonen ble hypnotiseringsteknikkene videreutviklet gjennom det 20. århundret blant andre av hjerneforskeren Oscar Vogt, og av hans elev Johannes Heinrich Schultz som utviklet teknikken autogen trening. I den amerikanske tradisjonen ble forskningen ledet av Milton Erickson. Erickson grunnla en ny form for hypnoterapi, som i dag går for å være den mest moderne form for hypnotisering. 

Vi tar jobben vår på alvor

For å sørge for din og våre andre klienters seriøsitet har vi valgt å bli medlem i flere seriøse organisasjoner som er med å regulere markedet. Dette innebærer også forsikringer for deg som kunde.

  

Jennifer Dunn
Counselor
Jennifer Dunn
Counselor
John Smith

Counselor
John Smith
Counselor

Allow yourself to see what you don’t allow yourself to see.”

–Milton H. Erickson