Slutt å røyke med vår hjelp …

Hypnoterapi

Regresjonsterapi

Samtaleterapi

Bestill time nå

Hvorfor er det vanskelig å slutte å røyke, snuse eller å slutte med «røyketyggis» når du vet hvor farlig det kan være?

Risikoen for å pådra oss helseplager som kan medføre tidlig død er stor, men likefullt røyker vi, hvorfor?

I Norge dør ca 14 personer hver dag som en konsekvens av bruk av tobakk. I tillegg regner man med at ca 2 personer dør hver dag av skader påført en av passiv røyking. Hvorfor begynner likevel nye å røyke daglig?

DU KAN SLUTTE

Vi som enkeltpersoner og bedrifter taper store verdier hvert år grunnet bruk av tobakksvarer og andre varer forbundet med dette.
Store resurser bruker hvert år for å redusere bruken av tobakksvarer i form av reklamekampanjer skatter og avgifter og mye mye mer.

Det er vanskelig å slutte å bruke disse avhengighetsskapende produktene.

Du kan nå klare det, og det gjør du ved bruk av hypnose.

I did it

KAN DU FORVENTE Å KLARE Å SLUTTE HELT?

Det er gjort en rekke uavhengige undersøkelser som viser effekten av røykeslutt ved bruk av hypnoterapi. Disse viser blant annet minst 64% lykkes med hypnoseterapi i motsetning til 37% som klarer å slutte med andre metoder. I 1992 publiserte Journal of applied Psychology en rapport som tok for seg 71806 tilfeller at over 60% lykkes å slutte helt. Det er over dobbelt så stor suksessrate som andre metoder!

HVORDAN SLUTTER DU?

Du må selv ha et ønske om å slutte. Det hjelper ikke at andre ber deg om å slutte. Gjennom samtale og hypnose kan vi sammen kommunisere direkte med underbevisstheten din for å skape varig endring. Endringen vi da skaper er at kroppen ikke lengre har et behov for tobakksvarer. Du vil være våken og avslappet gjennom hele seansen. Hypnose er ikke søvn men en tilstand hvor du er årvåken og åpen for forandringer. Hypnose er beviselig svært suksessfullt.

Å frigjøre deg for tobakksjaget gjør vi sammen over 2 til 3 sesjoner. Den første sesjonen vil introdusere deg for hypnose, svare på alle spørsmål du måtte ha og fylle ut inntaksskjema. Videre vil vi snakke om røykevaner, triggere, tro og tanker omkring det du  ønsker å oppnå. Dernest øker vi motivasjonen for å slutte ved å gjennomføre hypnose sammen. I sesjon 2 vil vi adressere målet og mest sannsynlig vil du være røykfri etter denne sesjonen.

Benytt skjemaet til høyre for å bestille time Vi har kort ventetid

Vi anbefaler deg å se gjennom vårt FAQ før du bestiller time om det er flere svar på dine spørsmål der. 

Bestill din time nå

Jennifer Dunn
Counselor
Jennifer Dunn
Counselor
John Smith

Counselor
John Smith
Counselor

Vi tar jobben vår på alvor

For å sørge for din og våre andre klienters seriøsitet har vi valgt å bli medlem i flere seriøse organisasjoner som er med å regulere markedet. Dette innebærer også forsikringer for deg som kunde.

  

Allow yourself to see what you don’t allow yourself to see.”

–Milton H. Erickson